Uthyrningsvillkor för lokaler i Templet Gävle

Senast ändrad 2017-01-15

Hyresgästen ansvarar för att nedan angivna regler efterföljs liksom de anvisningar som lämnas av uthyraren.

 

Uthyrningsvillkor

• Lokaler i Templet får endast hyras och användas av person som fyllt 30 år (undantaget bröllop) och därtill hörande åldersgrupp enligt överenskommelse med uthyrare auktoriserad av Mediatemplet AB.

• Nyckeln hämtas och lämnas efter överenskommelse.

• Hyresavgiften inklusive tilläggskostnader skall av privatpersoner vara till fullo betald senast i samband med hyrestillfället. Mediatemplet AB förbehåller sig rättigheten att fakturera företag lokalkostnaden i samband med bokning och eventuellt tillkommande kostnader efter genomfört arrangemang.

• Privatpersoner erlägger förskottsbetalning 50% av lokalkostnaden vilken betalas inom en vecka efter bokning.

• Hyresgästen informerar uthyrningsansvarig om hur många som totalt kommer att vistas i de hyrda utrymmena vid det aktuella tillfället.

• Hyresgästen ska informera alla som vistas i lokalen om var brandutrymningsvägar finns samt se till att dessa inte blockeras under arrangemanget.

• Hyresgästen förbinder sig att följa Alkohollagen (SFS 1994:1738). Se särskilt kapitel 6.

• Utrustning som tillhör lokalen hyrs inte ut separat och får ej heller avlägsnas ur något rum i lokalen under uthyrningen.

• Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuella skador på inventarier eller fastigheten i sig. Det åligger hyresgästen att inspektera lokalen innan arrangemanget och anmäla eventuella fel till uthyraren.

• Det är hyresgästens ansvar att se till att inga obehöriga vistas i lokalen under hyrestiden.

• Om uthyraren har skälig anledning att misstänka att lokalen har hyrts på felaktiga grunder eller om hyresgästen bryter mot någon punkt i dessa villkor har uthyraren rätt att avbryta bokningen eller pågående arrangemang. Något skadestånd med anledning av detta kan inte krävas av uthyraren.

• Vid överträdelse debiteras kostnader för material och arbetstid. Uthyraren förbehåller sig rätten att i framtiden neka uthyrning om överträdelse har skett.

• Avbokning skall göras i god tid före arrangemanget. Om avbokning sker en månad eller tidigare innan arrangemanget återbetalas depositionsavgiften eller förskottsfakturerat belopp i sin helhet.

 

Ordningsregler

• Lokalerna är dimensionerad för Riddarsalen och Loungen max 150 personer. Källarvalvet max 25 personer.

• Lokalen får ej användas till annat ändamål än vad som angivits vid uthyrningstillfället.

• Djur får ej vistas i lokalen och rökning inomhus är absolut förbjudet.

• Marschaller, ljus eller annan eld i någon form, i lokalerna eller utanför huset, får endast förekomma i samförstånd med uthyraren.

• Ingen musikanläggning får placeras utanför fastigheten.

• Söndag-torsdag skall musik vara avstängd senast kl. 23.30 och fastigheten stängd och låst senast kl. 24.00.

• Fredag-lördag skall musik vara avstängd senast kl. 01.30 och fastigheten stängd och låst senast kl. 02.00.

• Se till att fönster är stängda, lamporna släckta och att dörrarna är låsta när ni lämnar lokalen.

 

Städning

• Städning av golv och toaletter ingår vad hyra av Festvåningen (ej Källarvalvet). Hyresgästen torkar av bar, bord och bänkar. Notera dock att konfetti eller dekorationer såsom glitter, ballonger och dylikt tas bort av hyresgästen.
I övrigt gäller följande om inte annan överenskommelse träffats.

• Hyresgästen fraktar bort allting som tagits till lokalerna. Grovsortera sopor, pantburkar samt tomglas enligt de anvisningar som gäller för respektive lokal. Templet tillhandahåller sopsäckar.

• De möbler som använts ställs tillbaka på samma sätt som de stod när lokalen togs i bruk om inte annat överenskommits. Stolar får dock stå travade med tanke på städningen.

• Inget skräp, flaskor, burkar eller andra sopor får lämnas kvar i lokalerna eller på gården.

• Endast matrester i kompostpåsen får slängas i Templets bruna soptunna på gården.

• Hyresgästen städar upp gårdsplan från eventuella fimpar och marschaller samt annat som kan ha kommit från uthyrningen.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK